Tutoring a mentoring

Co je Tutoring a mentoring?
Tutoring a mentoring nabízí zejména individuální práci s dospívajícími ve věku 15 až 18 let, kteří žijí ve městě Dubí a mohou být ohroženi sociálním vyloučením. Této skupině nabízí pomoc a podporu při řešení jejich problémů ve vztahu k okolí a také ve vztahu k sobě samým. Pomocí metod a technik sociální práce se snaží posílit pocit zodpovědnosti a zvýšit kompetence dospívajících tak, aby u nich docházelo ke změně nepříznivé sociální situace.
V průběhu této aktivity budou realizovány také skupinové aktivity v podobě tematicky volených workshopů.

Pro koho tu jsme / Komu je služba určena
Služba je určena mladým lidem ve věku 15 až 18 let z Dubí, kteří mohou být ohroženi sociálním vyloučením.

Čeho chceme dosáhnout
Tutoring a mentoring nabízí podporu pomocí navázání užšího profesionálního vztahu v podobě doprovázení s jasně stanovenými cíli vedoucími ke změně nepříznivé situace. Cílem je pomoci dospívajícím lépe poznat sebe sama, objevit vlastní potenciál a schopnosti. Aktivity směřují ke zkompetentnění cílové skupiny.

Kontakty
Kancelář služby: Střední 169/32, Dubí III – Pozorka
Poradenský pracovník: Mgr. Barbora Vernerová, DiS.
tel.: +420 727 930 996
e-mail: vernerova@oskvetina.cz

Květina,z.s. www.oskvetina.cz