Socioterapeutické pobyty

Aktivita se zaměřuje na mládež ve věku 15 – 18 let. Zejména jde o děti, které neměly v životě tolik štěstí a vyrůstají v nepříliš dobrém prostředí. U nich je vyšší riziko sociálně patologického chování. Proto v době, kdy se tito mladí lidé začínají odpoutávat od rodičů a „šlapat si svou cestu vlastních rozhodnutí“, je tolik důležité, aby se uměli správně zorientovat. Jedná se vlastně o výjezd, výlet, zkrátka prodloužený víkend. Vyjedou na něj děti společně s fundovanými sociálními pracovníky. Účelem aktivity je, alespoň na chvilku je vytrhnout z jejich přirozeného prostředí. Dostanou možnost poznat sami sebe, jaké mají životní aspirace, hodnoty, podle čeho volit a možná se také naučí reflektovat to, čím jsou ovlivněny svou rodinou. Na základě vhodně volených edukačních, socioterapeutických aktivit a technik směřuje aktivita k cíli objevit v sobě samém zájmy a skrytý potenciál. Aby akce měla smysl, jsou účastníci pobytů pečlivě vybíráni. Poskytovatel pobytů, Květina, z. s., spolupracuje s úředníky, školou a terénními pracovníky. Úspěch socioterapeutických pobytů je závislý na další práci v běžných sociálních službách nebo dalších aktivitách projektu (např. tutoring a mentoring).

Kontakt:
Kancelář služby: Květina, z. s., Střední 169/32, Dubí III – Pozorka
Zodpovědná osoba: Mgr. Barbora Bočková
tel.: +420 71 568 898
e-mail: info@oskvetina.cz