Realizátoři projektu

Realizátor projektu:
Město Dubí
www.mesto-dubi.cz
Kontaktní osoba: Bc. Marie Račkovičová, rackovicova@mesto-dubi.cz
Realizátoři klíčových aktivit:
Květina, z. s.
www.oskvetina.cz
Realizátor klíčových aktivit:
– Socioterapeutické pobyty
– Tutoring a mentoring
– Dluhové poradenství
Kontaktní osoba: Mgr. Barbora Bočková, info@oskvetina.cz
Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a. s.
www.rra.cz
Realizátor klíčové aktivity:
– Case management
Kontaktní osoba: Mgr. Karolina Wankovská, DiS, tajemnice odborného kolegia, wankovska@rra.cz
Agentura pro sociální začleňování
Zajišťuje metodickou spolupráci v projektu.
www.socialnizaclenovani.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Vojtěch Bok, lokální konzultant, bok.vojtech@vlada.cz