Dluhové poradenství

Co nabízíme
Bezplatné poskytování pomoci, podpory a poradenství osobám žijícím na území města Dubí, které se ocitly ve finanční tísni, v hrozící či existující platební neschopnosti či exekuci. V rámci dluhového poradenství se klient bude učit finanční samostatnosti, sobestačnosti při jednání s úřady, komunikaci s institucemi, orientaci na pracovním trhu apod. Součástí služby je také bezplatné právní poradenství.

Pro koho tu jsme / Komu je služba určena
Služba je určena občanum města Dubí, kteří v důsledku své stávající životní situace nemohou řádne platit své dluhy.

Čeho chceme dosáhnout
Cílem služby je poskytnout pomoc občanum města Dubí. Objektivne vyhodnotit jejich celkovou finanční situaci, do které se dostali kvuli dluhům, a učinit správná rozhodnutí při jejich řešení.

Poradenský pracovník:
Mgr. Barbora Vernerová, DiS.
tel.: +420 727 930 996
e-mail: vernerova@oskvetina.cz

Odborný garant:
Mgr. Barbora Bočková
tel.: +420 721 568 898
e-mail: info@oskvetina.cz

Kancelář služby:
Střední 169/32, Dubí III – Pozorka
Pondělí 8:00 – 12:00

Krušnohorská 41, Dubí I
Středa 13:00 – 17:00