Casemanagement

Cílem Case managementu je zlepšit kvalitu a efektivitu činnosti poskytovaných služeb sociálního charakteru ve městě Dubí. Aktivita je tedy určena zejména pro sociální pracovníky, pedagogy, úředníky, vedoucí pracovníky poskytovatelů sociálních služeb a další odborné profese, které se podílejí na péči o sociální klienty (děti, rodiny s dětmi i dospělé). Cílem je zefektivnit práci a systematicky řešit problémy spjaté se sociálním vyloučením, kázní, patologickými jevy a životně náročnými situacemi. Vlastně jde o to vzájemně koordinovat práci poskytovatelů sociálních služeb a neštěpit síly. Dojde k hodnocení a zlepšování kvality v dané oblasti. Budou vytvořeny kontrolní mechanizmy, které budou sledovat kvalitu služeb a jejich efektivitu. Tato aktivita naučí spolupracovat tyto subjekty a prohloubí jejich znalosti. V rámci aktivit bylo sestaveno tzv. odborné kolegium. Jde o poradní orgán starosty města, který činnost kolegia zaštiťuje.

Kontakt:
Město Dubí, Ruská 264/128
Kontaktní pracovník: Mgr. Karolina Wankovská, DiS., tajemnice kolegia
e-mail: wankovska@rra.cz