Asistenti prevence kriminality

S činností asistentů prevence kriminality má město Dubí velmi bohaté zkušenosti. V rámci projektu Šance pro každého se podařilo posílit personální stav na 6 pracovních míst na dobu 3 let. Pomáhají strážníkům městské policie s dohledem nad děním a pořádkem ve městě Dubí, zejména v sociálně vyloučených lokalitách. Problémy se objevují stále, ale jejich závažnost i četnost se přítomností asistentů velmi snižuje. Mezi asistenty jsou i ženy. Při jejich pravidelných obchůzkách městem vidí, jak město žije, jaké má problémy. Mají i základní informace o tom, kam se mohou občané obrátit s prosbou o pomoc. Důvěra mezi asistenty a obyvateli sociálně vyloučených lokalit je velmi důležitá. Mnozí z nich v Dubí a konkrétně v Pozorce vyrůstali. „Známe to tu od mala. Všichni nás tu znají.“, může tvrdit hned několik asistentů a asistentek.

Asistenti v souladu se svou náplní práce poskytují kromě jiného dohled a předávají případy rušení pořádku a jiné situace k řešení městské policii. Spektrum situací je pestré. Běžnou součástí jejich práce jsou zásahy a asistence při řešení občanských sporů, veřejného pořádku – jako je hluk, nepořádek, potulující se zvířata, alkohol a návykové látky.

Asistenti prevence kriminality jsou na svou práci pyšní a není divu, vždyť se významným způsobem podílejí na tom, aby v problémových oblastech města bylo bezpečněji a útulněji.

Kontakty:
Kancelář služby: Městská policie Dubí, Střední 154, Dubí III – Pozorka
Zodpovědný pracovník: Tomáš Pykal, velitel městské policie
tel.: +420 417 571 200
fax: 471 571 637
e-mail: pykal@mesto-dubi.cz